Misofoni og hyperakusis

Er det noen lyder du ikke takler å høre? Eller hører du alt sterkere enn du egentlig skal? HØR har et unikt team av spesialister med utdannelse og erfaring på misofoni og hyperakusis, tilbyr effektiv behandling for begge behov.

Utredning:

Pris: 3 300,-

Bestill time
Misofoni og hyperakusis

Det er flere ulike former for nedsatt lydtoleranse. De vanligste er misofoni og hyperakusis. Tilstandene er helt ulike med tanke på hva som skjer i kroppen, men de kan gi svært like negative reaksjoner. Våre audiografer har også spesialkompetanse på både misofoni og hyperakusis, og vi tilbyr behandling etter den anerkjente TRT-metoden. HØR kan hjelpe både deg som reagerer sterkt på ulike lyder og deg som hører dem ekstra høyt.

Misofoni: Lær deg å takle ulydene

Har du noen gang opplevd ubehag – enten fysisk eller psykisk – når du har hørt noen smatte, kremte eller svelge væske? Dette er blant de mange lydene du kan reagere på dersom du har misofoni: Spesifikke lyder du ikke tåler å høre, som ingen andre reagerer på. Mange går gjennom store deler av livet med denne tilstanden, fordi de tror det er et personlighetstrekk. Samtlige tror også det ikke kan behandles. Det kan imidlertid våre audiografer hjelpe deg med.

Slik behandles misofoni

Har du ren misofoni fungerer øret som normalt, og lydene overføres med riktig styrke opp til hjernen. Før lyden når bevisstheten i hjernen, vil det komme automatiske reaksjoner – som for eksempel økt pust og puls. Det kommer også følelsesmessige negative reaksjoner. Her kan sinne, frustrasjon, uro og angst være vanlig. Dette er ikke reaksjoner som du kan styre, men innlærte reaksjoner som automatisk skjer i underbevisstheten din.

Vi har gode erfaringer med behandling av misofoni hos HØR. Behandlingen består av veiledende rådgivning og bruk av lydhjelpemidler, for å lære kroppen din å reagere riktig på disse spesifikke lydene du opplever ubehag ved. HØR samarbeider også med audiopedagog. De lærer deg å jobbe med stressreaksjonene, senke beredskap og benytter lytteøvelser for å avlære de negative reaksjonene du har.

Hyperakusis gjør at du hører alt sterkere

Når du har tilstanden hyperakusis, opplever du at lydene du hører er sterkere enn de skal være. Dette skjer fordi det forekommer en feil i overføringen av lyd fra øret og opp til hjernen. Hjernen oppfatter dermed et sterkere lydsignal enn det egentlig er. Du kan da oppfatte ubehag, smertelige reaksjoner, sinne, frustrasjon og uro, som en reaksjon på lyd andre ikke synes er ubehagelig høyt.

Våre audiografer tilbyr veiledende rådgivning og lydstimulering, der du gradvis oppfatter lydene mer og mer riktig. Til slutt oppfattes alle lyder på riktig nivå. De fleste som behandles for hyperakusis hos HØR blir helt friske.

Individuelt tilpasset behandling

Når du er ferdig utredet hos HØR, vet vi hvilke(n) art eller arter du har av nedsatt lydtoleranse. Da legger vi opp en individuell behandlingsplan for deg, i form av en behandlingspakke. Den består av:

  • Veiledende rådgivning
  • Forskjellige typer lydstimulering og lytteøvelser

Vi følger deg opp med jevnlige kontroller i seks måneder, eller lengre hvis vi ikke har kommet i mål med behandlingen i denne perioden. Har du behov for behandling hos audiopedagogen samkjøres timene. Da får du oppfølging av begge yrkesgrupper i denne perioden. Hos HØR finner du audiopedagoger og audiografer under samme tak.

Lenker til faglitteratur:

https://www.tinnitus-pjj.com

Hørsel og tinnituseksperter- uten ventetid